Kinh nghiệm “Nuôi con bằng sữa mẹ” của bản thân

Chuyện của chị em chúng mình nhá. Đây là một số kinh nghiệm bản thân của Skynie về việc cho bú sữa mẹ, mình nhớ tới đâu trình bày tới đó nhé. Sau khi sinh...